Úvod


Ak príde v mediácii k uzavretiu dohody, sú obe strany sporu víťazi.


MEDIÁCIA JE VHODNÁ, AK:

 • - sa chcete bezproblémovo rozviesť,
 • - si potrebujete vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,
 • - sa chcete dohodnúť na úprave styku s deťmi,
 • - sa chcete dohodnúť na výživnom,
 • - sa chcete dohodnúť na dedičstve,
 • - máte rodinné problémy,
 • - si chcete vyriešiť problémy v práci,
 • - si chcete vyriešiť problémy so susedmi...

VÝHODY MEDIÁCIE:

Mediácia je:

 • - dobrovoľná,
 • - finančne výhodná – šetrí peniaze za súdne poplatky, advokátov, .....
 • - ústretová,
 • - dôverná a diskrétna pri prejednávaní sporu,
 • - vzťah rovnoprávnych účastníkov,
 • - orientovaná do budúcnosti,
 • - predvídateľná,

Pri mediácii máte osobný podiel na urovnanie sporu navrhovaním vlastných riešení. Mediácia šetrí čas, v porovnaní so zdĺhavým súdnym konaním. Pri mediácii je mediátor nestranná osoba.